formål - Osmedhjul.dk

Gå til indhold
Foreningen har til formål at skabe rammer for fysisk og social udfoldelse for personer hvis fysiske eller psykiske udfordringer har skabt afhængighed af hjul.

Foreningen tager ikke stilling til politiske, religiøse eller sociale forskelle. Derimod forventes det, at medlemmer på tværs af disse samarbejder med gensidig respekt.

Foreningen vil skabe et udviklende og spændende fællesskab, hvor medlemmerne får mulighed for at udfordre sig selv og dyrke sine sociale kompetencer. Gennem træning, arrangementer og projekter søger foreningen at fremme det enkelte medlems udfoldelser, med respekt for det enkelte medlems personlige udgangspunkt. Det er vigtigt at medlemmerne deltager i den demokratiske udviklingsproces af foreningen.


©2021 Osmedhjul.dk
Tilbage til indhold